Intervisie bijeenkomsten (voor werkers in zorg en in het onderwijs)

Intervisie is bij uitstek geschikt voor het van tijd tot tijd stilstaan bij het eigen functioneren. Professionals krijgen vaak goed onderwijs op het gebied van communicatie met leerlingen of patienten. Maar hoe de professional zelf kan en wil opstellen in moeilijke situaties, is vaak een heel ander verhaal.

Hoe ga ik om met verantwoordelijkheid, met (angst voor) fouten, met moeilijke leerlingen of collega’s, met eisende patiënten, met mijn betrokkenheid, met mijn tekortkomingen? In de drukke praktijk van alledag is er vaak nauwelijks tijd om hier structureel bij stil te staan.

Intervisiegroepen voorzien in deze behoefte en ondersteunen de groei van de persoonlijke professionaliteit: hoe verhoud ík mij tot de eisen van mijn vak ? Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten? Waar wil ik over bijleren? Wat laat ik bewust liggen? Waar neem ik verantwoordelijkheid voor? En waarvoor niet?

Bij het bewerken van deze vragen gaat het over de eigen, vaak impliciete normen en waarden, gedachten en gevoelens. Reflectie en bewustwording van gevoelens en gedachten maken de weg vrij voor keuzes. Een keuze, een plan, leidt tot nieuw gedrag. Dat leidt tot een nieuwe ervaring in de dagelijkse praktijk. In de volgende bijeenkomst wordt op die nieuwe ervaring teruggekomen: wat van mijn voornemen lukte wel, wat niet, en hoe wil ik daarmee verder?

Op deze wijze draagt intervisie als leermethode bij aan de ontwikkeling van de competenties communicatie, samenwerken en professionaliteit.

Vertrouwelijkheid

Tijdens de intervisie moet het mogelijk zijn open te praten over wat iemand moeilijk, spannend, beangstigend of frustrerend vindt. Dat vraagt om veiligheid en zorgvuldigheid. Duidelijke afspraken over privacy, die tijdens de eerste bijeenkomst gemaakt worden, zorgen voor een veilig leerklimaat.

Methode, begeleiding, accreditatie

Intervisiegroepen bestaan meestal uit 4 tot 8 personen. Er zijn verschillende intervisiemethodes, die ervoor zorgen dat het gesprek persoonlijk wordt, zodat het effectief bijdraagt aan de professionele ontwikkeling. Om de methodes te leren en vast te houden kan een intervisiegroep (de eerste tijd, voor een “opfrisbeurt” of permanent) begeleid worden door een supervisor. Intervisiegroepen kennen een vaste samenstelling en komen veelal jaren lang circa 6 tot 8 keer per jaar bijeen.

Praktische informatie

Intervisie ( in company ) kost  € 120,- per uur, ex BTW

Intervisie wordt beschouwd als geaccrediteerde nascholing.

meer informatie over intervisie oa op de website van het NHG: http:/nhg.artsennet.nl