Een gevoel van veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefdevolle relatie en een diepe bron van kracht voor de afzonderlijke partners aan zo’n relatie (Sue Johnson)

Een uitgangspunt van EFT is het oerprincipe van behoefte aan hechting. Voor kinderen vormt een veilige hechting met de ouders de basis voor gezond en gelukkig opgroeien. Diezelfde behoefte aan veiligheid en vertrouwen speelt ook in relaties tussen partners. Ook volwassenen zoeken een liefdevolle hechte verbinding met hun partner. De kernvraag is: ‘Ben je er voor me als het erop aankomt, als ik je nodig heb.’

Verliefd zijn brengt ons tot leven: we bruisen van energie, beleven onze seksualiteit intens en kunnen de wereld aan. In de nabijheid van de ander voelen we ons veilig en geborgen, maar er zijn ook gevoelens die ons beangstigen. Bijvoorbeeld angst voor intimiteit en afhankelijkheid, schaamte, schuldgevoel, jaloezie, agressie, onbekende verlangens en angst om verlaten te worden. Vaak spelen ervaringen uit het verleden en de manier waarop we hiermee zijn omgegaan een rol. Oude (gedrags)patronen om onszelf te beschermen kunnen het contact met onze partner vertroebelen.
De mate waarin we ons gehecht voelden in onze jeugd speelt ook een rol in ons gevoel van veiligheid en geborgenheid in het hier en nu. De mate waarop we deze veiligheid en geborgenheid bij onze partner vinden bepaalt de kwaliteit van onze relatie.

Wanneer we in onze jeugd onveilig gehecht zijn, heeft dat gevolgen voor de relatie met anderen. Als we ons in relatie tot een ander niet veilig of geborgen voelen grijpen we terug op oude patronen of oud gedrag. Dit noemen we de negatieve interactiecirkel.

Voelen we ons veilig en geborgen bij onze partner?
Mogen we er zijn?
Zijn we goed genoeg voor onze partner?
Simpel gezegd: ‘Kan ik gewoon op je vertrouwen en kan ik me veilig voelen bij je?’

Met EFT-relatietherapie wordt de negatieve cirkel waarin jullie je als koppel bevinden doorbroken. Als EFT Relatietherapeut werk ik samen met jullie hieraan. In de therapie leren jullie onderliggende behoeftes en angsten uit te spreken.
EFT bestaat uit negen stappen verspreid over drie fases.