Werkwijze
Ieder mens is uniek, dus verschilt mijn werkwijze van persoon tot persoon. Elk traject begint met een intake waarbij we kijken op drie assen:

     JE LICHAAM: als drager van ervaring, gedachten, gevoelens en blokkades

     JE GEEST: als drager van ervaring, gedachten, gevoelens en blokkades

     JE RICHTING: je zingeving, je doelen en verwachtingen.

Op basis van de intake maken we een plan op maat naar aanleiding van jouw vraag. Jouw vraagstelling geeft richting aan ons integraal plan, dat meer omvattend is dan alleen praten.

Je krijgt een medisch verantwoord advies over je leefpatroon (voeding, beweging etc). Ook lichaamswerk en creativiteit zoals zang/muziek, beweging/dans maken deel uit van het integraal plan.

Kun je je vinden in het plan, dan gaan we aan het werk. Omdat veranderen van gewoontes moeilijk is spreken we een bepaalde periode af. waarin ik je coach om daadwerkelijk tot nieuw gedrag te komen. De eigen verantwoordelijkheid van jou als cliënt staat altijd centraal.

We werken altijd van binnen naar buiten. De eerste stap is het aanpakken van je innerlijke blokkades en belemmeringen. Stap twee in het proces is aandacht voor creativiteit en leren om open te staan voor de mensen en dingen om je heen. Tot slot leer je om heel concreet stappen te zetten die leiden naar verandering en verbetering waar het gaat om bijvoorbeeld relaties, verlies of werk.

In mijn aanpak maak ik gebruik van mijn jarenlange ervaring als huisarts en van de kennis die ik heb verworven in een aantal opleidingen. Zo ben ik gezinstherapeute, therapeut Chronic Stress Reversal en ik heb de vierjarige opleiding Past Reality Integration gevolgd. Meer informatie over de laatste twee therapieën  vind je hier:

Chronic stress reversal: https://www.csrcentrum.nl/

Past reality integration: http://www.pastrealityintegration.com/nl/